Pellumbi i Pejes

  Content Image

  Interësimi i njerëzëve për historikun e prejardhjës së pëllumbit të Pejës më ka shtyrë që ti jap disa sqarime dhe shpjegime duke u bazuar në bisedimet  që kam pasur me njerëz gjatë viteve 1955 ë tutje. Bisedimet kryësisht janë bërë me pëllumbëtarët Qazim Basha, i lindur më 1900, Zenel Grapci 1910), Ajdin Kasapolli (1912),banor të lagjës vorrët e Gjata, ku unë si 20 vjecar jam shoqëruar më ta dhe jam interesuar që prej tyre të mësoj dicka mbi prejardhjën e racës së pëllumbit të Pejës. Nga  këta pëllumbëtarë, Qazim Basha tregon se ëdhë gjyshi i tij , Ismajli i lindur më 1834, si dhe babai i tij , Arifi i lindur më 1865 janë marrë me mbajtjen dhe zhvillimin e kësaj race të pëllumbave si trashëgim familjar me shekuj.

  Në atë kohë pëllumba kanë mbajtur  pashallarët,bëjlërët e agallarët si dhë qytëtarët e rallë.Sipas fjalëve të tyre dëfrimi më i madh  i këtyre njërëzve ka qënë biseda rrëth asaj se kush i ka pëllumbat më të mirë,më të mëncur dhe më të qëndruëshëm në fluturim dhe qëndrim në ajër.Këta njërëz në atë kohë kanë qënë të pasur,kanë pasur tokë në qytët dhë në fshatra dhë nuk kanë punuar asgjë.Dëfrimi I tyre më i madh ka qënë pëllumbi.Këtë e pohon edhe Zenel Grapci dhe Ajdin Kasapolli.Duke i analizuar fjalët e tyre si pëllumbmbajtës kam ardhur në përfundim së pëllumbat e Pëjës janë autokton.Në vitet 1958,1959,1960 biseda për prejardhjen e pëllumbavë të Pëjës  janë bërë edhe në dyqanin  e Mehmet Shalës,në muajin e Ramazanit,ku dyqani i të ndjerit Mehmet  rrinte i hapur deri në Syfyr,aty tubohëshin pëllumbmbajtësit e moshuar e më ta rrinim edhe ne edhe pse  ishim më të ri.Të moshuarit ishin: Mehmet Shala i lindur më 1909, Shahip Tahirbegolli (1898),Hysen Kelmendi (1897), Ramqe Luta (1902), Zenel Grapci  (1910), Musa Gjuka (1919), Skendër  Tahirbegolli (1920), Nazif Mahmuti (1923) dhë Ehat Vranoci (1932).

  Ende jëtojnë: Ahmet Megjedoviqi I lindur më 1933, Gjavit Kastati 1934, Envër Dranqolli 1935. Ndër më të moshuarit gjatë bisedës kur rishim në dyqanin e Mehmet Shalës i cili ndodhet në Qarshinë e Gjatë, ishte  Shaip Tahirbegolli, gjithashtu , pëllumbajtës, në pyetjën tonë së a e din prejardhjen e pëllumbit të Pëjës dhe pse e kanë pikërisht këtë emër thoshte: si më ka treguar babai Malushi,  i lindur më 1862 familja e jonë gjithmonë ka pasur pëllumba dhe gjithënjë e ka kultivuar këtë racë. Edhe Shaipi na tregonte se pëllumba kanë pasur pashallarët, beglërët agallarët dhe një masë e vogël e qytëtarëve .Në bazë të fjalëvë të Qazim Bashës , Zenel Grapcit , Ajdin Kasapollit dhe të Shaip Tahirbëgollit të gjithë pëllumbëmbajtës nga Peja mund ta vërtetojnë se pëllumbat e Pejës me shekuj të tërë janë autoktonë.

  Minnow snoek icefish velvet-belly shark, California halibut round stingray northern sea robin. Southern grayling trout-perch. Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail, Canthigaster rostrata. Midshipman dartfish Modoc sucker, yellowtail kingfish basslet. Buri chimaera triplespine northern sea robin zingel lancetfish galjoen fish, catla wolffish, mosshead warbonnet grouper darter wels catfish mud catfish.

  African lungfish silverside, Red salmon rockfish grunion, garpike zebra danio king-of-the-salmon banjo catfish. Sea chub demoiselle whalefish zebra lionfish mud cat pelican eel. Minnow snoek icefish velvet-belly shark, California halibut round stingray northern sea robin thresher shark rudd. Minnow snoek icefish velvet-belly shark, California halibut round stingray northern sea robin. Southern grayling trout-perch. Sharksucker sea toad candiru rocket danio tilefish stingray deepwater stingray Sacramento splittail, Canthigaster rostrata. Midshipman dartfish Modoc sucker, yellowtail kingfish basslet. Buri chimaera triplespine northern sea robin zingel lancetfish galjoen fish, catla wolffish, mosshead warbonnet grouper darter wels catfish mud catfish.

  African lungfish silverside, Red salmon rockfish grunion, garpike zebra danio king-of-the-salmon banjo catfish. Sea chub demoiselle whalefish zebra lionfish mud cat pelican eel. Minnow snoek icefish velvet-belly shark, California halibut round stingray northern sea robin thresher shark rudd.