Content Image

  The reason we breed We love our Animals

  Animals World accreditation standards. Members are proactive in both undertaking and applying animal welfare.

  The reason we breed We love our Animals

  Animals World accreditation standards. Members are proactive in both undertaking and applying animal welfare.

  The reason we breed We love our Animals

  Animals World accreditation standards. Members are proactive in both undertaking and applying animal welfare.

  The reason we breed We love our Animals

  Animals World accreditation standards. Members are proactive in both undertaking and applying animal welfare.

  The reason we breed We love our Animals

  Animals World accreditation standards. Members are proactive in both undertaking and applying animal welfare.
  ANËTARË
  behu mbarështues
  About Us

  Qëllimi jone kryesorë është promovimi i kafshëve te imëta

  Asocicacioni kombëtarë i kultivuesve të kafshëve të imëta është i përbërë nga mbarshtuesit e kafshëve të imëta nga seksionet e ndryshme si: Pëllumbat, pulat, zogjtë,lepujt, kaviet etj.

  Shoqatat themeluese te asociacionit janë shoqatat nga seksioni i pëllumbave: Pëllumbi i Pejes, Qafmusmi i Gjakovës, Kutat e Drenicës, Gjyliat e rizrenit, Dynekat e Kosovës, Piklani i Pejes, seksioni i pulave: Gjeli eger i Kosoves, seksioni i zogjëve-bilbilat: Liporom.

  Testimonials

  What People
  Say About Us

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  John Maclein

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  John Maclein

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  Rudderfish long-finned pikerazorfish menhaden paradise fish, barramundi oceanic flyingfish. Fangtooth yellowtail banded killifish seamoth triplefin blenny desert pupfish crocodile shark catfish cutlassfish broadband dogfish whalefish.

  John Maclein
  Events

  Çfarë do të ndodhë
  në një të ardhme të afërt

  Main Event

  NATIONAL EXPOSITON

  Venue: Sport Hall “Karagaq” R107, 1000 Peja,Kosovo

  GPS Coordinates: 42°39’06.5″N 20°17’32.8″E

  Opening Hours: 10:00-16:00

  Organasier:AKKKI

  10:00 – 18:00
  25-26 December